BLIK #10.0

Artikel: Slow TV – Jasper Keijzer

In zijn artikel schrijft master student Jasper Keijzer over het fenomeen van Slow TV. Hij analyseert in zijn stuk een format uit Noorwegen en bekijkt het aan de hand van de klassieke televisietheorieën over onder andere de concepten flow en liveness. Slow TV wordt bekeken in context van de televisiegeschiedenis en het huidige televisielandschap, en Jasper kijkt uiteindelijk wat Slow TV kan doen voor de legitimering van televisie als medium en als naratieve vorm.

Essay: Screening Histories through the Spaces between Screens – Michel Ottens

This essay tells us about the game Assassin’s Creed IV: Black Flag and the function of using multiple screens while playing that game. Michel talks about how a self-reflective game console opens a whole new spacial world for players, when they use multiple screens. This technology, which involves narrative, theoretical screens in playing, can help players experience a more intense feeling of the game world being a realistic world.

Docentencolumn: Notatieculturen in hedendaagse muziek – Floris Schuiling

Docent muziekwetenschappen en onderzoeker Floris Schuiling legt in zijn column uit wat hij in de komende paar jaar wil gaan onderzoeken. In zijn onderzoek naar muzieknotering probeert hij een nieuw licht te werpen op het gebruik er van, en hopelijk een heel nieuwe houding te creëren tegenover de genoteerde muziek als individueel medium.

Interview: Je moet als alfa gewoon soms wat risico willen lopen met José van Dijck – Dennis Vermeulen

In dit nummer gaat redacteur Dennis Vermeulen in gesprek met KNAW-president José van Dijck, die vanaf januari 2017 als universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht zal zijn verbonden. Ze hebben het over de geesteswetenschappen in relatie tot andere wetenschapsdomeinen, over de financiering van de wetenschap, en over digitale toepassingen, zoals open-access publiceren en de digital humanities. Hoe kunnen geesteswetenschappers meer teruggeven aan de samenleving in plaats van maar steeds in hun ivoren toren te blijven zitten? En hoe kan de geesteswetenschap iets doen aan de huidige vrouwelijke ondervertegenwoordiging in de wetenschappelijke wereld?

Article: Frida Kahlo: An Abnormal Icon? – Julia Müller

In this article, fourth-year student Conflict Studies and Postcolonial studies Julia Müller writes about Mexican artist and activist Frida Kahlo. It is a critical piece on Kahlo’s legacy in current day discourse and culture. By using Postcolonial Studies to look at both Kahlo as an Icon as well as Kahlo’s history as a person, she manages to give an enlightening look into the human Kahlo and “what went wrong” with our cultural memory of her. It is an interesting piece, not only if you want to know who Kahlo was but also as an insight in what Western culture can do to an image that does not conform.

Column: Solaris en de werkelijkheid – Flora Woudstra

In haar column analyseert Flora de film Solaris vanuit een filosofisch perspectief. Aan de hand van beschrijvingen van verschillende scènes uit de film neemt ze de lezer mee in het vraagstuk: Kunnen narratief nietszeggende scènes ons helpen tot de ontastbare waarheid te komen? Welke rol spelen het bewuste en onderbewuste in onze gedachten daarin?

Essay: Technologie: reddingsboei van de geesteswetenschappen? – Maaike van der Horst

In haar essay schrijft Maaike over de rol van digital humanities binnen de geesteswetenschappen. Velen zijn van mening dat onderzoek binnen de geesteswetenschappen te weinig maatschappelijk relevant is. Maaike stelt de vraag tot in hoeverre digitale technologieën en hulpmiddelen dit ‘probleem’ kunnen verhelpen. Het stelt ons in staat nieuwe vlakken van de wetenschap te verkennen, maar heeft het ook een andere kant?  Zit er ook een schaduwzijde aan de invloed die de technologie op het universitair onderwijs heeft? Behelzen de geesteswetenschappen dan tóch een vlak van onderzoek dat door niets geëvenaard kan worden?

Visual Essay: Inspirational Storytelling – Thirsa Nijwening

Thirsa Nijwening is a graduate student of Communication and Multimedia. Her main work consists of fashion photography. With her images she tries to tell a story. What story? That is up to the viewer. She finds it fascinating that every person who looks at her work, can create his own story and that these stories can differ so much.